Bloc — 11 abril 2018
portada_memoria2017

La memòria anual és l’eina que ens serveix per rendir comptes a la ciutadania de totes les accions que portem a terme des del Consorci.

Un any més recollim en un document els resultats de la feina feta. Estructurem la memòria en cinc grans apartats:

            Analitzem la comarca. Presenta una foto de context general de la comarca i una segona part centrada en les dades de població que identifiquen necessitats socials.

            Elements de l’entorn. Des de l’àmbit internacional fins a l’àmbit més local han passat coses externes al Consorci però que ens afecten en el nostre dia a dia. Fem un  resum dels més rellevants d’aquest 2017.

            Qui som i com som. Radiografia de l’equip de professionals del Consorci, l’organització interna, el treball en xarxa i el pressupost.

            L’acció. És l’apartat més extens de la memòria i recull les accions fetes des del consorci i que agrupem en tres grans blocs de necessitats: d’autonomia, materials i instrumentals i relacionals.

            El 2017 en quinze punts. A mode de resum, quinze punts clau de l’any que ens ajuden a fer-nos una idea global del que ha suposat aquest 2017 pel Consorci.

I com a introducció de l’acció duta a terme, us deixem un breu resum de cada un dels àmbits:

El Serveis d’Atenció Social Bàsica han atès 4.350 persones, que corresponen a 3.688 nuclis de convivència. A banda de les persones ateses directament, les intervencions han beneficat a 6.739 persones. Les problemàtiques majoritàries són les relacionades amb l’autonomia i la salut, seguides de les mancances econòmiques i les problemàtiques laborals.

Promoció social: Destaquem les situacions de pobresa cronificada que porten a la impossibilitat de les famílies de cobrir les seves necessitats bàsiques i de garantir-se un habitatge en condicions. A aquest grup s’afegeix  s’afegeix un nombre cada vegada més elevat de famílies que, tot i treballar, no poden fer front a les despeses bàsiques.

És rellevant que aquest any s’ha doblat l’import de les ajudes d’urgència social destinades a habitatge.

Infància i famílies: S’ha desplegat el programa 16-18 del Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) consolidant així la intervenció especialitzada que oferim a la Garrotxa dels 0 als 18 anys. Es detecten mancances emocionals en la gestió de la parentalitat i dificultats en les relacions familiars. S’ha intensificat la intervenció grupal amb mares i adolescents, intervenció que es perfila com una metodologia de treball que millora tant l’atenció com els resultats. Finalment, destaca també un augment de la demanda d’atenció psicològica per situacions de violència.

Promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència: Ha augmentat un 17% el volum de feina relacionat amb els plans individualitzats d’atenció a les persones amb dependència, aquest fet està relacionat amb el desplegament del grau 1 (des del juliol del 2015) i per ser una de les comarques amb més sobreenvelliment. Pel que fa a l’atenció a domicili destaca el Servei de teràpia ocupacional i productes de suport (iniciat el febrer del 2017). També s’ha dissenyat un nou model de servei de Teleassistència amb Dipsalut que s’aplicarà a partir del gener 2018 i facilitarà l’accés a totes les persones majors de 65 anys. Per últim, s’ha començat a revisar el Servei d’Atenció al Domicili.

Atenció a la Comunitat. Destaquem l’interès i l’inici del treball comunitari en diferents municipis de la comarca així com la consolidació dels processos participatius com a sistema que permet a la ciutadania intervenir en la presa de decisions d’àmbit municipal. Per primera vegada s’han acollit persones refugiades a la comarca dins el Programa Català de Refugi. S’ha posat en funcionament el SAI (Servei d’Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere) i s’ha dut a terme l’itinerari centrat en la diversitat de creences i religions en el marc dels itineraris de Drets Civils.

A més, el CASG ha seguit treballant en altres projectes estratègics, com ara la  coordinació entre els serveis socials i els diferents serveis i recursos que han de donar resposta a la manca d’habitatge; l’augment de la nostra presència als centres educatius i la consolidació del treball conjunt, l’anàlisi dels serveis d’atenció domiciliaria, la definició del nou model d’atenció integrada entre salut i serveis socials i la implementació de l’administració electrònica, entre d’altres.

Podeu trobar la memòria completa aquí

Comparteix

(0) Readers Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *