persones-dependens-targeta-aparcament

La targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda es el document que dóna dret a aturar o estacionar el vehicle a qualsevol lloc de la via pública habilitat per a persones amb mobilitat reduïda.

El seu objecte és facilitar la circulació, l’autonomia personal i la integració social i professional de les persones. La gestió i expedició de la targeta és gratuïta.

Qui en pot ser el titular?

Hi ha tres modalitats:

1. Targeta per a conductors amb mobilitat reduïda

Persones majors de 18 anys, amb discapacitat reconeguda igual o superior a 33% que superin el barem de mobilitat i tinguin el permís de conduir.

Documentació requerida:

 • Sol·licitud mitjançant un imprès oficial
 • Fotocòpia del DNI de la persona titular
 • Dues fotografies del tipus carnet de la persona titular
 • Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del certificat de discapacitat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials que acrediti que supera el barem de mobilitat
 • Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del permís de conduir

ico_word_2Descarregar model de sol·licitud

ico_pdfDescarregar model de sol·licitud

2. Targeta per a persones amb discapacitat no conductores

a) Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.
b) Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.
c) Persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

Documentació requerida:

 • Sol·licitud mitjançant un imprès oficial
 • Fotocòpia DNI de la persona titular
 • Dues fotografies del tipus carnet de la persona titular
 • Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la documentació que acrediti la representació legal, en cas que la persona titular sigui menor d’edat o incapacitada i la persona representant no sigui el pare o la mare
 • Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del certificat de discapacitat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials que acrediti que supera el barem de mobilitat o que compleix els altres criteris que donen dret a la targeta

ico_word_2Descarregar model de sol·licitud

ico_pdfDescarregar model de sol·licitud

3. Targeta per a transport col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda

Persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats que transporten exclusivament un grup de persones amb una discapacitat que supera el barem de mobilitat.

Documentació requerida:

 • Sol·licitud mitjançant un imprès oficial
 • Original del permís de circulació del vehicle
 • Original de la fitxa tècnica del vehicle

ico_word_2Descarregar model de sol·licitud

ico_pdfDescarregar model de sol·licitud


On s’ha d’entregar la documentació?

Al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.

MÉS INFORMACIÓ
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
Plaça del Palau, 8. Olot
Telèfon: 972 266 644
casg@casg.cat

Contacta amb nosaltres … 

Comparteix

(0) Readers Comments

Comments are closed.