Centres de dia i residències

Atenció integral a les persones grans en l’àmbit rural

L’atenció integral a les persones grans en l’àmbit rural és un conjunt de serveis diürns per tal d’atendre les necessitats assistencials de les persones grans que viuen en zones rurals. Quins serveis s’ofereixen? Atenció a les [...]

Residència per a discapacitats

La residència per a discapacitats és un servei que té una funció substitutòria de la llar i que està adequat per acollir persones amb discapacitat intel·lectual que necessiten suport generalitzat. Quins centres hi ha a la [...]

Residència per a gent gran

Les residències per a gent gran són serveis adreçats a persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària i necessiten una supervisió permanent que aconsella el canvi [...]

Centres de dia

El centre de dia és un servei per a les persones dependents de més de seixanta cinc anys que permet l’estada diürna a un centre i el retorn al domicili familiar durant la resta del dia. [...]