Atenció a les persones grans en l’àmbit rural

Atenció integral a les persones grans en l’àmbit rural

L’atenció integral a les persones grans en l’àmbit rural és un conjunt de serveis diürns per tal d’atendre les necessitats assistencials de les persones grans que viuen en zones rurals. Quins serveis s’ofereixen? Atenció a les [...]