Convivència

Diàleg entre religions

El diàleg interreligiós promou l’apropament, el coneixement mutu i la bona harmonia entre les religions a través del diàleg i la recerca dels punts en comú que tenen les religions, independentment de les especificitats de cadascuna [...]

Veïnatge i convivència

Des del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG) s’intervé directament als blocs de pisos per tal d’informar de les normes bàsiques de convivència i evitar conflictes entre els veïns. En cas de conflicte es treballa per [...]

Barris

El barri és l’entorn on es desenvolupa la vida quotidiana dels ciutadans d’un municipi. Des del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG) es treballa per contribuir a millorar la qualitat de vida als barris i [...]