Comunitats de veïns

Veïnatge i convivència

Des del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG) s’intervé directament als blocs de pisos per tal d’informar de les normes bàsiques de convivència i evitar conflictes entre els veïns. En cas de conflicte es treballa per [...]