Pobresa i exclusió social

Menjador social

El menjador social és un servei per a persones amb greus necessitats socials i de subsistència que els proporciona temporalment àpats elaborats. Què ofereix? La possibilitat de rebre un àpat diari entre setmana, de dilluns a [...]

Centre distribució d’aliments

El Centre de Distribució d’Aliments (CDA) és un servei adreçat a les persones i a les famílies que tenen dificultats econòmiques per cobrir de manera adequada les seves necessitats d’alimentació. El centre funciona des de finals [...]

Renda mínima d’inserció

La renda mínima d’inserció (RMI) és una prestació econòmica que té com a objectiu donar suport a les persones que no disposen dels mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats bàsiques. A canvi, les persones beneficiàries [...]