Renda mínima d’inserció

Renda mínima d’inserció

La renda mínima d’inserció (RMI) és una prestació econòmica que té com a objectiu donar suport a les persones que no disposen dels mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats bàsiques. A canvi, les persones beneficiàries [...]