Bloc — 02 agost 2012

La Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família ha presentat El protocol marc i orientacions d’actuació contra els maltractaments a les persones grans. La voluntat del departament és facilitar una eina als professionals per tal que millorin el coneixement respecte aquesta problemàtica i adquireixin més competències i habilitats per a la seva detecció i abordatge.

Els maltractaments a les persones grans és un fenomen poc conegut, tot i que cada vegada apareixen més casos o situacions de denúncia a la llum pública. Durant molts anys aquestes situacions han quedat recloses en l’àmbit privat i s’ha de treballar per vèncer els temors que dificulten que es denunciïn els casos.

Però, què entenem per maltractaments a les persones grans? Des de fa uns anys, diferents institucions internacionals reflexionen i treballen per definir millor aquesta problemàtica, ja que s’entén que és el primer pas per a la sensibilització de la població.

Així, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) els defineix com “una acció aïllada o repetida, o la manca d’una atenció apropiada que es produeix en qualsevol relació on existeixi una expectativa de confiança que causa dany o angoixa a una persona gran. Aquest tipus de violència constitueix una violació dels drets humans i inclou violència física, sexual, psicològica, emocional, un abús financer i material, abandonament, negligència, i la greu pèrdua de dignitat i respecte”.

El manual editat pel Departament el defineix com “tot acte o omissió sofert per una persona gran que vulneri la integritat física, psíquica, sexual o econòmica, el principi d’autonomia o un dret fonamental de l’individu que percep o constata objectivament amb independència de la intencionalitat i del medi on té lloc: família, comunitat o institucions”.

Les dades que facilita l’OMS donen fe d’aquesta problemàtica, tot i que encara ara existeixen molt poques dades que registrin el veritable abast d’aquest fenomen. Algunes de les dades més destacades són:

  • Entre un 4 i un 6% de les persones grans són víctimes de maltractaments en l’àmbit domèstic.
  • Els maltractaments poden comportar problemes físics i psicològics greus.
  • Es preveu que els maltractaments a la gent gran augmentaran en els propers anys com a conseqüència de l’envelliment de la població a molts països occidentals.
  • La població del món major de 60 anys i més es duplicarà. Si al 1995 era de 542 milions es preveu que al 2025 sigui de 1,2 bilions.

Són diversos els factors de risc que poden desembocar en situacions de maltractament a les persones grans i es poden agrupar en factors individuals (en cas de demència, problemes mentals, abús en el consum d’alcohol, etc); factors relacionals (les dificultats de compaginar la vida personal i professional per part dels fills); factors comunitaris (situacions d’aïllament social, manca d’una xarxa de relacions socials sòlida, etc.); factors socioculturals (erosió dels vincles dins la família, la migració dels fills, la falta de recursos econòmics per pagar l’atenció, etc).

Conèixer bé el fenomen dels maltractaments i disposar d’una bona conscienciació és un primer pas per a detectar-los. La detecció pot provenir de diferents procedències: de la mateixa persona gran que ha estat víctima, dels serveis socials, d’un centre sanitari o sociosanitari, dels cossos policials, del servei de teleassistència i telealarma, entre altres.

El Protocol estableix fins a 8 eines concretes que ajudaran als professionals dels serveis socials a detectar un maltractament. Molts d’aquests recursos són qüestionaris que ajuden a esbrinar ràpidament si aquella persona entrevistada és o ha estat víctima d’un maltractament.

El Departament de Benestar Social i Família impulsarà un pla de formació per a professionals dels serveis socials de Catalunya amb el contingut del Protocol. Inicialment, s’ha previst un total de 15 formacions de 5 hores i 8 de 20 hores. A més, s’editaran 2.000 llibrets amb un resum del Protocol per ampliar-ne la seva difusió.

Podeu consultar el protocol aquí.

Comparteix

(2) Readers Comments

  1. Molt bona l’entrada i oportuna en aquest moment on alguna gent gran ja no és tan sols humiliada pels seus pròxims sinó que, a més, és menystinguda i relegada pel govern… Com diu en Jordi Pigem: “És de molt mal gust el fet que els qui imposen l’austeritat econòmica no sàpiguen què és patir-la.”

  2. El protocol es bàsic pero, logicament, no pot explicar detalls de la metodología de la intervenció. Us recomano aquesta guía: IMSERSO (2005): Los malostratos a personas mayores: guia de actuación
    http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/imserso-malostratos-01.pdf Es molt útil per conduir entrevistes, per utilizar altres eines, per pautes de prevenció, etc. sentirem que un tema com aquest es per quan tinguem mes recursos, etc. Tornara a aparcar el tema suposaria un altre maltractament institucional contra les persones grans.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *