: ' ajuda a domicili'

Persones amb dependència

Les persones dependents són aquelles que tenen la necessitat d’ajuda per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària, ja sigui per qüestió d’edat, malaltia i/o discapacitat, i relacionada amb la falta o a [...]

Ajuda a domicili

El servei d’ajuda al domicili és el conjunt de tasques que es duen a terme a la llar de persones o famílies que es troben, per motius físics o socials, en situacions de mancança d’autonomia temporal o [...]