: ' avaluació'

La satisfacció dels usuaris

Una de les preocupacions habituals dels responsables dels serveis públics és conèixer el grau de satisfacció dels usuaris. Estem oferint un bon servei als ciutadans? El servei és útil? El servei es presta en condicions òptimes? [...]

Any nou, planificació nova

Com cada any, a la majoria de les organitzacions, aquesta és una època en què l’avaluació i la planificació prenen una especial importància. Encara que sembli estrany, ni que es tracti d’una vegada a l’any, retornen [...]