: ' avaluació'

8 ANYS DE L’APROVACIÓ DEL PLA PER A LA INCLUSIÓ I LA COHESIÓ SOCIAL D’OLOT

Aquesta setmana ha fet 8 anys de l’aprovació al Ple municipal de l’Ajuntament d’Olot del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social 2013-2019. Un pla que ens ha acompanyat i ha guiat les polítiques [...]

Avaluació del pla per a la inclusió i la cohesió social d’Olot 2013-2019

El febrer del 2013 l’ajuntament d’Olot va aprovar el Pla per a la inclusió i la cohesió social d’Olot 2013-2019 amb l’objectiu de guiar i ordenar l’estratègia política a la ciutat en temes tan complexos com [...]

La satisfacció dels usuaris

Una de les preocupacions habituals dels responsables dels serveis públics és conèixer el grau de satisfacció dels usuaris. Estem oferint un bon servei als ciutadans? El servei és útil? El servei es presta en condicions òptimes? [...]

Any nou, planificació nova

Com cada any, a la majoria de les organitzacions, aquesta és una època en què l’avaluació i la planificació prenen una especial importància. Encara que sembli estrany, ni que es tracti d’una vegada a l’any, retornen [...]