: ' satisfacció dels usuaris'

Reflexions d’una treballadora social

Moltes vegades pensava què feia en el meu dia a dia com a treballadora social i com ho feia. Jo mateixa em responia: atenc i atenc a persones que s’han citat per parlar amb mi. Intento [...]

La satisfacció dels usuaris

Una de les preocupacions habituals dels responsables dels serveis públics és conèixer el grau de satisfacció dels usuaris. Estem oferint un bon servei als ciutadans? El servei és útil? El servei es presta en condicions òptimes? [...]