8450190120_479862a08b_z

.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (en endavant Consorci), informa als usuaris sobre els punts establerts a l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD a partir d’ara), relatius al tractament de les dades recollides en aquest lloc web:

  • El tractament de les dades personals, recollides a través de formularis del lloc web, tenen com a finalitat el tractament de la relació que en el seu cas s’estableixi amb l’usuari, així com el desenvolupament de les tasques d’informació i altres activitats pròpies del Consorci. La finalitat del tractament i altra informació destinada al compliment de l’article 13 del RGPD s’indicarà a l’Avís de Protecció de Dades establert a cadascun dels formularis establerts.
  • La informació de caràcter personal que pugui ser enviada mitjançant correus electrònics de contacte disponibles a la pàgina, serà incorporada a un fitxer titularitat del Consorci, amb la finalitat de gestionar la petició d’informació, queixa o suggeriment o tràmit administratiu realitzat mitjançant aquest mitjà.
  • El Consorci ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives, així com els nivells de seguretat exigits legalment d’acord al que disposa el RGPD i les normes que la desenvolupen.
  • Els titulars de les dades podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos a la citada llei de la manera següent:

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades de caràcter personal

.

RECOLLIDA DE DADES DE MENORS

El Consorci no autoritza als menors de 14 anys a facilitar les seves dades personals, ja sigui omplint els formularis web per a la sol·licitud de serveis, de contacte o mitjançant correus electrònics segons l’article 7 de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Així doncs, els qui facilitin dades personals utilitzant aquests mitjans manifesten formalment ser majors de 14 anys. En relació a la recollida de dades de menors d’edat, amb edat compresa entre els 14 i els 18 anys, el Consorci, en cap cas, recollirà dades econòmiques o relatives a altres membres de la família sense el consentiment de les persones titulars dels mateixos.

.

IMATGES DEL LLOC WEB

El Consorci, a través del seu lloc web, ofereix informació sobre esdeveniments, activitats, etc. que suposen la participació de la ciutadania. En determinades ocasions, la informació facilitada s’acompanya de fotografies i vídeos en els que es poden visualitzar persones identificades o identificables que, formant part de la divulgació de la notícia o esdeveniment, no es difonen de manera intencionada.

En cas que l’usuari es reconegui en alguna d’aquestes fotografies i no desitgi aparèixer en les mateixes, ens ho pot comunicar mitjançant l’adreça electrònica protecciodades@casg.cat adjuntant una còpia del document acreditatiu de la seva identitat i referenciant l’apartat del lloc web en el que es troba la imatge o el vídeo en el que apareix. En el cas de menors de 14 anys, la sol·licitud l’haurà de realitzar el pare, mare o tutor legal del menor.

.

Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

.

Font de la imatge destacada: informática de foto1897 a Flickr sota llicència Creative Commons

Comparteix

(0) Readers Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *