Presentació

Atenció social a la Garrotxa

El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa és un organisme públic format per l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa que té l’encàrrec de gestionar els serveis socials a la comarca de la Garrotxa.

El Consorci s’estructura en funció de les necessitats socials:

  • Promoció social
  • Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència
  • Atenció a la infància, adolescència, joves i les seves famílies
  • Atenció a la comunitat

A més, es completa amb:

  • Serveis generals i administració
  • Unitat de planificació, estratègia i innovació

La Junta General i el Consell de Direcció són els seus òrgans de govern.

Des de 1997 al servei de les persones

El Consorci es va crear l’any 1997 amb la voluntat de treballar de manera coordinada i millorar la prestació dels serveis a tots els municipis de la comarca de la Garrotxa. Des del moment de la seva creació, l’aleshores Consorci de Benestar Social de la Garrotxa fou una experiència pionera a Catalunya de col·laboració entre un ajuntament de més de 20.000 habitants i un Consell Comarcal.

Can Castellanes, la seu del Consorci

L’any 2007, coincidint amb el desè aniversari, la seu del Consorci es va traslladar a Can Castellanes, un edifici singular de la ciutat amb una dilatada història al seu darrera que ha tingut usos molt diversos: des d’una caserna de la Guàrdia Civil a un taller sants. El trasllat va permetre agrupar tots els treballadors en unes mateixes instal·lacions.