Diàleg entre religions

Diàleg entre religions

El diàleg interreligiós promou l’apropament, el coneixement mutu i la bona harmonia entre les religions a través del diàleg i la recerca dels punts en comú que tenen les religions, independentment de les especificitats de cadascuna [...]