Transport adaptat

Transport adaptat

El transport adaptat és un servei que garanteix el desplaçament als centres especialitzats d’atenció diürna (centres de dia i centres ocupacionals i serveis d’orientació i inserció) a persones amb mobilitat reduïda o amb diagnòstic de demència. Qui [...]