Serveis

Vaivé

És un servei de suport educatiu i terapèutic a famílies reagrupades. A qui s’adreça? A famílies que han passat, estan passant o estan preparant un procés de reagrupament familiar amb els seus fills/es. Què es pretén? [...]

Servei de suport a les famílies

És un servei d’intervenció psicoterapèutica familiar. A qui s’adreça? A famílies amb infants i adolescents en situació de risc social. Què es pretén? Prevenir la desprotecció infantil Promocionar les relacions familiars positives dins la família i en [...]

Persones amb discapacitat

El reconeixement legal de la situació de discapacitat és un requisit indispensable per accedir als drets, serveis, programes, prestacions econòmiques i mesures d’acció positiva que l’ordenament jurídic i el sistema de serveis socials destina a les [...]

Equip d’atenció a la infància i adolescència

L’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) és un servei especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència en situació de risc o desemparament, així com les seves famílies. Quins tipus de casos s’atenen? L’EAIA rep [...]

Joves en situació de risc social

És un projecte adreçat a joves en situació de risc social que pretén potenciar les capacitats dels joves per tal de millorar alguna de les problemàtiques que pateixen. A qui s’adreça? A joves de 16 a [...]

Centre obert

El Centre Obert és un servei preventiu, diürn, fora de l’àmbit escolar, que porta a terme una tasca social i educativa per a infants i adolescents en risc social. A qui s’adreça? A infants i adolescents d’entre [...]

Projecte 0-3 anys

Qualsevol carència que pateixin els infants fins als 3 anys d’edat pot repercutir negativament en el seu desenvolupament posterior. Per això és important intervenir el més aviat possible per tal d’evitar futures situacions de risc. Què [...]

Atenció integral a les persones grans en l’àmbit rural

És un servei d´atenció social per a les persones grans de poblacions rurals que neixen amb l´objectiu d´afavorir l´envelliment rural i a domicili, adaptant-se al màxim  a les necessitats dels usuaris i les seves famílies. Quins serveis [...]

Residència per a discapacitats

La residència per a discapacitats és un servei que té una funció substitutòria de la llar i que està adequat per acollir persones amb discapacitat intel·lectual que necessiten suport. Ofereix a aquestes persones una assistència integral, [...]

Residència per a gent gran

  Són serveis d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral, adreçats a persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constant [...]