Validació de documents emesos

Els documents emesos que es poden verificar amb aquesta opció contenen la signatura electrònica basada en un certificat reconegut per l’Agència Catalana de Certificació, generat per un dispositiu segur, pel qual, d’acord amb el que estableix l’article 3.4 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, s’equipara a la signatura manuscrita en relació a les dades presents al paper.

Per a documents generats a partir de març de 2022, cliqueu al següent enllaç de validació: 

https://bpm.casg.cat
(Cal obrir l’enllaç amb els navegadors Internet explorer o Edge ja que el navegador Chrome no és compatible)

Per a documents generats abans del març de 2022, introduïu la referència electrònica del document a continuació:

Codi Segur de Verificació (CSV)