Tràmits

En aquest apartat podeu trobar l’accés als tràmits per a la sol·licitud de serveis més freqüents del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.


TRÀMITS PRESENCIALS:

Sol·licitud de cita prèvia

Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions

Sol·licitud de revisió de grau i nivell de dependència

Sol·licitud d’intèrpret en llengua de signes

Sol·licitud de targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

Instància genèrica

Queixes i suggeriments

Carpeta ciutadana

Bústia ètica

TRÀMITS MITJANÇANT LA SEU ELECTRÒNICA:

La Seu Electrònica és un espai virtual segur en el qual el ciutadà por exercir el seu dret a la comunicació amb l’administració pública per mitjans electrònics i dur a terme tràmits administratius sense limitacions horàries, sense desplaçaments i de manera segura.

Accediu a la Seu Electrònica

imatge_banner_seu

.