Serveis al domicili

Teleassistència

La teleassistència consisteix en la instal·lació d’un aparell al domicili de l’usuari que a través del telèfon connecta la persona amb una central receptora, amb la qual es pot comunicar en cas d’urgència només prement un [...]

Transport adaptat

El transport adaptat és un servei que garanteix el desplaçament als centres especialitzats d’atenció diürna (centres de dia i centres ocupacionals i serveis d’orientació i inserció) a persones amb mobilitat reduïda o amb diagnòstic de demència. Qui [...]

Servei de teràpia ocupacional i productes de suport

És un servei personalitzat que vol assegurar l’autonomia de la persona i la seva continuïtat al domicili. Qui ho pot sol·licitar? És un servei obert al conjunt de la població, tot i que majoritàriament està adreçat [...]

Àpats a domicili

El servei d’àpats a domicili ofereix el dinar i/o el sopar al domicili de les persones.  Cada setmana, en dues ocasions, els beneficiaris reben els àpats, del menú escollit, en safates que només hauran d’escalfar en [...]

Ajuda a domicili

El servei d’ajuda al domicili és el conjunt de tasques que es duen a terme a la llar de persones o famílies que es troben, per motius físics o socials, en situacions de mancança d’autonomia temporal o [...]