El transport adaptat és un servei que garanteix el desplaçament als centres especialitzats d’atenció diürna (centres de dia i centres ocupacionals i serveis d’orientació i inserció) a persones amb mobilitat reduïda o amb diagnòstic de demència.

Qui el pot sol·licitar?

Persones grans amb situació de dependència i persones amb discapacitat física o psíquica, que siguin usuaris d’un servei especialitzat esmentats anteriorment. I que tinguin reconeguda la condició de persona amb discapacitat mitjançant el certificat que emet la Direcció General de Protecció Social, on consti a més que supera el barem de mobilitat reduïda i/o barem de l’acompanyant.

Quin preu s’ha de pagar?

Cada beneficiari paga 3,00 € per cada viatge.

Com es pot sol·licitar?

Les persones empadronades a Olot han de demanar cita prèvia al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.

Les persones empadronades a la resta de municipis de la Garrotxa han de demanar cita prèvia pel treballador/educador social al seu municipi.

També es pot demanar directament al centre de referència on la persones és atesa.

[divider top=”0″]

Sol·licitud de cita prèvia

[divider top=”0″]

MÉS INFORMACIÓ
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
Plaça del Palau, 8. Olot
Telèfon: 972 266 644
casg@casg.cat

Contacta amb nosaltres … 

Comparteix

(0) Readers Comments

Comments are closed.