El transport adaptat és un servei que garanteix el desplaçament als centres especialitzats d’atenció diürna (centres de dia i centres ocupacionals i serveis d’orientació i inserció) a persones amb mobilitat reduïda o amb diagnòstic de demència.

Qui el pot sol·licitar?

Persones grans amb situació de dependència i persones amb discapacitat física o psíquica, que siguin usuaris d’un servei especialitzat esmentats anteriorment. I que tinguin reconeguda la condició de persona amb discapacitat mitjançant el certificat que emet la Direcció General de Protecció Social, on consti a més que supera el barem de mobilitat reduïda i/o barem de l’acompanyant.

Quin preu s’ha de pagar?

Cada beneficiari paga 3,00 € per cada viatge.

Com es pot sol·licitar?

Les persones empadronades a Olot han de demanar cita prèvia al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.

Les persones empadronades a la resta de municipis de la Garrotxa han de demanar cita prèvia pel treballador/educador social al seu municipi.

També es pot demanar directament al centre de referència on la persones és atesa.

Sol·licitud de cita prèvia

MÉS INFORMACIÓ
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
Plaça del Palau, 8. Olot
Telèfon: 972 266 644
casg@casg.cat

Contacta amb nosaltres … 

Comparteix

(0) Readers Comments

Comments are closed.