Atenció a la diversitat

Atenció a la diversitat

La societat actual és diversa i acceptar, respectar i reconèixer aquesta diversitat és la única forma de garantir una societat cohesionada i una bona convivència entre tota la ciutadania. La diversitat, a més de ser una [...]