Centre de distribució d’aliments

Centre de distribució d’aliments

El Centre de Distribució d’Aliments (CDA) és un servei adreçat a les persones i a les famílies que tenen dificultats econòmiques per cobrir de manera adequada les seves necessitats d’alimentació. El centre funciona des de finals [...]