Equip d’atenció a la infància i l’adolescència

Equip d’atenció a la infància i adolescència

L’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) és un servei especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència en situació de risc o desemparament, així com les seves famílies. Quins tipus de casos s’atenen? L’EAIA rep [...]