L’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) és un servei especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència en situació de risc o desemparament, així com les seves famílies.

Quins tipus de casos s’atenen?

L’EAIA rep els casos de menors en situació de desemparament o en risc d’estar-hi que detecten els serveis socials bàsics, les instàncies judicials o policials o la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

S’atenen, entre altres, casos de maltractament prenatal, casos de negligència o abandonament, el maltractament físic i/o psíquic, entre altres.

Quines actuacions es porten a terme?
  • Fan el diagnòstic i valoren els infants i el seu entorn social i familiar.
  • Proposen les mesures més adequades a cada cas.
  • Elaboren plans de millora per a l’infant i la seva família, en fan el seguiment i el tractament un cop s’han aplicat les mesures proposades.
  • Coordinen els altres equips i serveis del seu territori que també intervinguin en l’atenció als infants en desemparament, així com donar assessorament als serveis socials bàsics d’atenció social.
A qui s’adreça?

Als infants i adolescents de 0 a 18 anys i les seves famílies.

A quines comarques es treballa?

L’EAIA de la Garrotxa és un servei supracomarcal, ja que també treballa a les comarques del Pla de l’Estany, el Ripollès i la Cerdanya.

Quins professionals hi treballen?

L’EAIA de la Garrotxa està format per professionals de la psicologia, la pedagogia, el treball social i l’educació social.

[divider top=”0″]

MÉS INFORMACIÓ
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
Plaça del Palau, 8. Olot
Telèfon: 972 266 644
casg@casg.cat

Contacta amb nosaltres … 

Comparteix

(0) Readers Comments

Comments are closed.