Ajuda a domicili

Ajuda a domicili

El servei d’ajuda al domicili és el conjunt de tasques que es duen a terme a la llar de persones o famílies que es troben, per motius físics o socials, en situacions de mancança d’autonomia temporal o [...]