Ajudes tècniques

Servei de teràpia ocupacional i productes de suport

És un servei personalitzat que vol assegurar l’autonomia de la persona i la seva continuïtat al domicili. Qui ho pot sol·licitar? És un servei obert al conjunt de la població, tot i que majoritàriament està adreçat [...]