Centres de dia i residències

Atenció integral a les persones grans en l’àmbit rural

És un servei d´atenció social per a les persones grans de poblacions rurals que neixen amb l´objectiu d´afavorir l´envelliment rural i a domicili, adaptant-se al màxim  a les necessitats dels usuaris i les seves famílies. Quins serveis [...]

Residència per a discapacitats

La residència per a discapacitats és un servei que té una funció substitutòria de la llar i que està adequat per acollir persones amb discapacitat intel·lectual que necessiten suport. Ofereix a aquestes persones una assistència integral, [...]

Residència per a gent gran

  Són serveis d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral, adreçats a persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constant [...]

Centres de dia

El centre de dia és un servei d’acolliment diürn que complementa l’atenció pròpia de l’entorn familiar, amb els objectius d’afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social, mantenir la persona en el seu [...]