El centre de dia és un servei d’acolliment diürn que complementa l’atenció pròpia de l’entorn familiar, amb els objectius d’afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social, mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents.

L’equip de professionals que treballa en un centre de dia per a gent gran és pluridisciplicar i està format per un director o directora responsable, un/a responsable higienicosanitari i personal d’atenció directa (professionals amb titulació adient per oferir atenció geriàtrica, animació sociocultural, teràpia ocupacional, fisioteràpia, atenció sanitària, psicològica i social).

L’assignació d’un centre de dia es duu a terme a través del Programa individual d’atenció (PIA), que realitzen els serveis socials públics i que determina les modalitats d’intervenció més adients a les necessitats de les persones en situació de dependència pel que fa als serveis i les prestacions econòmiques previstes a la resolució pel seu grau i nivell.

 Qui pot accedir-hi?

Persones a partir de 65 anys i amb un grau de dependència reconegut (per places concertades).

S’ha de pagar?

Sí, tant en les places privades com en les concertades. En les concertades, l’import depèn del grau i nivell de dependència i de la capacitat econòmica de la persona que sol·licita el servei.

Forma d’accés:

Accés a una plaça privada:

S’han de dirigir directament al centre de dia.

Accés a una plaça concertada:

Les persones empadronades a Olot han de demanar cita prèvia al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.

Les persones empadronades a la resta de municipis de la Garrotxa han de demanar cita prèvia pel treballador/educador social al seu municipi.

[divider top=”0″]

Sol·licitud de cita prèvia

[divider top=”0″]

MÉS INFORMACIÓ
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
Plaça del Palau, 8. Olot
Telèfon: 972 266 644
casg@casg.cat

Contacta amb nosaltres … 

Comparteix

(0) Readers Comments

Comments are closed.