La targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda es el document que dóna dret a aturar o estacionar el vehicle a qualsevol lloc de la via pública habilitat per a persones amb mobilitat reduïda.

El seu objecte és facilitar la circulació, l’autonomia personal i la integració social i professional de les persones amb mobilitat reduïda. La gestió i expedició de la targeta és gratuïta.

Qui en pot ser el titular?

Hi ha tres modalitats:

[spoiler title=”1. Targeta per a conductors amb mobilitat reduïda” open=”0″ style=”2″]

Persones majors de 18 anys, amb discapacitat reconeguda igual o superior a 33% que superin el barem de mobilitat i tinguin el permís de conduir.

Documentació requerida:

 • Sol·licitud (cal emplenar l’imprès oficial).
 • Dues fotografies carnet de la persona titular.
 • Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del certificat de discapacitat de la Direcció General de Protecció Social que acrediti que la persona titular supera el barem de mobilitat o la targeta acreditativa de la discapacitat.
 • Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del permís de conduir.

ico_word_2Descarregar model de sol·licitud

ico_pdfDescarregar model de sol·licitud

[/spoiler]

[spoiler title=”2. Targeta per a persones amb discapacitat no conductores” open=”0″ style=”2″]

 • Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.
 • Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.
 • Persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

Documentació requerida:

 • Sol·licitud (cal emplenar l’imprès oficial).
 • Dues fotografies carnet de la persona titular.
 • Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del certificat de discapacitat de la Direcció General de Protecció Social que acrediti que la persona titular supera el barem de mobilitat o la targeta acreditativa de la discapacitat.

ico_word_2Descarregar model de sol·licitud

ico_pdfDescarregar model de sol·licitud

[/spoiler]

[spoiler title=”3. Targeta per a transport col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda” open=”0″ style=”2″]

Persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats que transporten exclusivament un grup de persones amb una discapacitat que supera el barem de mobilitat.

Documentació requerida:

 • Sol·licitud (cal emplenar l’imprès oficial).
 • Original del permís de circulació del vehicle.
 • Original de la fitxa tècnica del vehicle.

ico_word_2Descarregar model de sol·licitud

ico_pdfDescarregar model de sol·licitud

[/spoiler]


On s’ha d’entregar la documentació?

Les persones empadronades a Olot poden sol·licitar-ho al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, sense cita prèvia.

Les persones empadronades a la resta de municipis de la Garrotxa han de demanar cita prèvia pel treballador/educador social al seu municipi o directament al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.

[divider top=”0″]

MÉS INFORMACIÓ
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
Plaça del Palau, 8. Olot
Telèfon: 972 266 644
casg@casg.cat

Contacta amb nosaltres … 

Comparteix

(0) Readers Comments

Comments are closed.