Informació i assessorament a la dona

Informació i assessorament a la dona

El Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD) és un servei específic que facilita informació, assessorament i atenció a les dones. Què ofereix aquest servei? El SIAD ofereix informació, orientació i atenció en l’àmbit laboral, [...]