Salutació

Ens plau donar-vos la benvinguda al web del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.

Des de l’any 1997, el CASG -entitat pública formada per l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa- impulsa les polítiques socials que ajuden la nostra comarca a mantenir i enfortir l’estat del benestar, i a donar resposta a les necessitats específiques de persones i de famílies.

Els canvis socials que, també a Olot i a la Garrotxa, hem experimentat en qüestió de pocs anys ens obliguen a trobar solucions a reptes nous. I a tenir professionals més formats que puguin fer front i respondre a aquests reptes amb competència i eficiència.

El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa s’ocupa de l’atenció social bàsica i de la prevenció i l’atenció a l’exclusió social i a la pobresa. D’altra banda, es dirigeix a col·lectius concrets, primant l’atenció a la infància, la família i l’adolescència, la promoció de l’autonomia i també l’atenció a la dependència. Totes aquestes polítiques s’emmarquen en el foment de la convivència i la cohesió social.

Cal que actuem amb criteris de justícia social, per no permetre que ningú es quedi pel camí. Som sensibles a aquelles persones i col·lectius amb més dificultats que, com podeu suposar, han crescut en els últims anys.

L’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa sumem esforços a través d’aquest Consorci per conservar un dels béns més preuats de la nostra societat: el benestar de tots.

Aquesta és la línia que ens anima a continuar i a ser útils a la societat garrotxina.