Prevenció i Atenció a les violències

Prevenció i Atenció a les violències

Des del CASG s’impulsen iniciatives per prevenir les situacions de violencia i poder donar-lis atenció. Accions de prevenció als centres educatius de la comarca Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Servei especialitzat en situacions [...]