Pobresa i exclusió social

Menjador social

El menjador social és un servei per a persones amb greus necessitats socials i de subsistència que els proporciona temporalment àpats elaborats. A més, compta amb el suport regular de voluntaris de l’Associació Mans per a [...]

Centre de distribució d’aliments

El Centre de Distribució d’Aliments (CDA) és un servei adreçat a les persones i a les famílies que tenen dificultats econòmiques per cobrir de manera adequada les seves necessitats d’alimentació. El centre funciona des de finals [...]

Renda garantida de ciutadania

La renda garantida de ciutadania (RGC) és una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica de dret subjectiu  i que té com a finalitat desenvolupar la promoció de la persona i el seu apoderament per [...]