La renda garantida de ciutadania (RGC) és una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica de dret subjectiu  i que té com a finalitat desenvolupar la promoció de la persona i el seu apoderament per tal de que superi les condicions que l’han dut a necessitar aquesta prestació.

Què ofereix aquest servei?

La RGC consta de dues prestacions:

  • Prestació garantida no condicionada, subjecte als requisits que estableix la llei.
  • Prestació complementària d’activació i inserció condicionada al compromís d’elaborar un pla d’inclusió social o d’inserció laboral.
Qui la gestiona?

La Generalitat de Catalunya és la responsable de la RGC a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Els serveis socials municipals col·laboren en donar informació a la població i en l’elaboració dels plans d’activació social i el seu seguiment.

A qui s’adreça?

A qualsevol persona que, durant els sis mesos anteriors a la sol·licitud tinguin ingressos inferiors al 85% de la renda de suficiència de Catalunya i no tingui patrimoni més enllà de la vivenda habitual.

La poden rebre aquelles persones que no disposen de recursos o els que tenen són insuficients per cobrir les necessitats bàsiques, sempre que compleixin els requisits establerts.

Qui la pot sol·licitar?

Totes les persones empadronades a un municipi de la comarca de la Garrotxa i que compleixin els requisits de la llei.

Quins requisits han de complir?
  • Majors de 23 anys.
  • Empadronat a Catalunya.
  • Residència a Catalunya durant els 2 anys anteriors.
  • No disposar d’ingressos, rendes o recursos mínims durant els 6 mesos anteriors a al sol·licitud.
  • No ser beneficiari d’una prestació pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari.
Com es pot sol·licitar?

Demanant cita prèvia al web gencat.cat o bé trucant al 900400012.

[divider top=”0″] Sol·licitud de cita prèvia [divider top=”0″]

MÉS INFORMACIÓ
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
Plaça del Palau, 8. Olot
Telèfon: 972 266 644
casg@casg.cat

Contacta amb nosaltres … 

Comparteix

(0) Readers Comments

Comments are closed.