Residència per a discapacitats

Residència per a discapacitats

La residència per a discapacitats és un servei que té una funció substitutòria de la llar i que està adequat per acollir persones amb discapacitat intel·lectual que necessiten suport. Ofereix a aquestes persones una assistència integral, [...]