Són serveis d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral, adreçats a persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constant i que tenen una situació sociofamiliar que requereix la substitució de la llar. El servei s’adapta al grau de dependència de les persones usuàries.

L’equip professional que hi treballa és pluridisciplinar i està format per infermers i infermeres, auxiliars de gerontologia, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, experts en educació social, psicologia i medicina. També hi ha un director o directora responsable i un/a responsable higienicosanitari.

Quines residències per a gent gran hi ha a la comarca?

La Garrotxa disposa de diverses residències per a gent gran i el Consorci té la titularitat de la Residència Montsacopa.

Qui pot accedir-hi?

Persones a partir de 65 anys, amb un grau de dependència superior a 1 (per places concertades).

S’ha de pagar?

Sí, tant en les places privades com en les concertades. En les concertades, l’import depèn del grau i nivell de dependència i de la capacitat econòmica de la persona que sol·licita el servei.

Forma d’accés:

Accés a una plaça privada:

S’han de dirigir directament al centre residencial.

Accés a una plaça concertada:

Les persones empadronades a Olot han de demanar cita prèvia al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.

Les persones empadronades a la resta de municipis de la Garrotxa han de demanar cita prèvia pel treballador/educador social al seu municipi.

[divider top=”0″]

Sol·licitud de cita prèvia

[divider top=”0″]

MÉS INFORMACIÓ
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
Plaça del Palau, 8. Olot
Telèfon: 972 266 644
casg@casg.cat

Contacta amb nosaltres … 

Comparteix

(0) Readers Comments

Comments are closed.