El reconeixement legal de la situació de discapacitat és un requisit indispensable per accedir als drets, serveis, programes, prestacions econòmiques i mesures d’acció positiva que l’ordenament jurídic i el sistema de serveis socials destina a les persones amb discapacitat.

La resolució de reconeixement de grau de discapacitat és el document administratiu que acredita la discapacitat. Aquest document facilita l’accés a diversos drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a objecte compensar els desavantatges socials derivats de la discapacitat o de les barreres socials que limiten la participació plena i efectiva en la societat.

La valoració de la discapacitat s’expressa en percentatge i es realitza mitjançant l’aplicació del Reial decret 1971/199, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat. Són objecte de valoració les discapacitats físiques, psíquiques, sensorials i de la comunicació i la parla que presenti la persona així com els factors socials complementaris relatius a l’entorn familiar, situació laboral, educativa i cultural que puguin dificultar la integració social.

[spoiler title=”Com sol·licitar l’accés al reconeixement de la situació de la discapacitat” open=”0″ style=”2″]

Es pot sol·licitar mitjançant presentació presencial o electrònica.

Sol·licitar el reconeixement o la revisió de la situació de la discapacitat

Atenció: Si quan feu clic a l’enllaç per descarregar els models de sol·licitud us apareix una nova finestra o pestanya d’error, heu de desar el document al vostre ordinador per poder-lo visualitzar correctament. Recordeu que per obrir aquest document (format PDF) cal que tingueu instal·lat en el vostre ordinador el programari adequat (Adobe Reader o similar). 

[/spoiler] [spoiler title=”Com es reconeix la situació de discapacitat” open=”0″ style=”2″]

Un professional de l’equip de valoració de la discapacitat (CAD) es posa en contacte amb la persona sol·licitant per tal de programar un dia i una hora d’entrevista a la seu del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa més propera.

Una vegada feta la valoració amb l’equip multidisciplinari (metge, psicòleg i treballador social), l’equip emetrà un informe al Departament de Benestar Social i Família i s’enviarà la resolució de discapacitat a la persona sol·licitant.

Per poder accedir als ajuts establerts per a les persones amb discapacitat, és requisit imprescindible tenir una discapacitat igual o superior al 33%.

[/spoiler]

Si voleu veure informació sobre la discapacitat en format de còmic, cliqueu a sobre de la imatge següent: 

2015_logo_dubtes_discapacitat

Font del còmic: www.cuatroriano.blogspot.com de Jaime Rodríguez

Per a més informació: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya | Persones amb discapacitat

[divider top=”0″]

MÉS INFORMACIÓ
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
Plaça del Palau, 8. Olot
Telèfon: 972 266 644
casg@casg.cat

Contacta amb nosaltres … 

Comparteix

(0) Readers Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.