El barri és l’entorn on es desenvolupa la vida quotidiana de la ciutadania d’un municipi. Des del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG) es treballa per contribuir a millorar la qualitat de vida als barris i fomentar les relacions de veïnatge.

Per què hi treballem?

La finalitat de la intervenció als barris és millorar la convivència, les relacions entre la ciutadania i les condicions de vida del barri. Per aconseguir-ho s’organitzen, conjuntament amb els veïns/es, activitats molt diverses, com ara celebracions, activitats esportives, actes culturals, etc.

Les activitats no són la finalitat de la nostra intervenció, sinó el mitjà a través del qual volem construir la convivència.

Des de l’Ajuntament d’Olot s’ha iniciat el programa +B Sumem des dels barris que treballa per a la millora integrals dels barris (Sant Miquel i Nucli Antic) amb una visió àmplia i a través de la participació ciutadana.

Què oferim?

[spoiler title=”Dinamització de l’espai públic ” open=”0″ style=”2″]

Els carrers i les places de la ciutat són espais d’interacció i intercanvi entre les persones. La gran varietat d’interessos i de relacions que s’hi estableixen fa que sigui necessari una intervenció que faci compatible aquesta varietat de relacions.

Alguns exemples de les intervencions que es porten a terme són:

  • Presència diària en espais concrets de la ciutat
  • Organització d’activitats
  • Derivació de necessitats dels barris a altres àrees de l’ajuntament

[/spoiler]

[spoiler title=”Foment de la relació veïnal” open=”0″ style=”2″]

La participació de les persones millora el sentiment de pertinença al barri i contribueix de manera decisiva a la bona convivència.

Alguns exemples de les intervencions que es porten a terme són:

  • Consell de Barri: és l’òrgan que aplega la ciutadania, entitats i serveis d’un barri i en el qual es tracten qüestions i es proposen activitats concretes per millorar la vida al barri.
  • Organització d’activitats de barri amb les persones que hi viuen. Es col·labora, entre altres, amb les festes de barri, quines infantils i juvenils, festivals musicals, etc.
  • Acostar l’administració a la ciutadania.

[/spoiler]

[spoiler title=”Suport i dinamització dels casals de barri ” open=”0″ style=”2″]

S’ofereixen recursos perquè els casals de barri puguin desenvolupar les seves activitats, per afavorir el contacte i les relacions entre les persones.

[/spoiler]

[divider top=”0″]

MÉS INFORMACIÓ
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
Plaça del Palau, 8. Olot
Telèfon: 972 266 644
casg@casg.cat

Contacta amb nosaltres … 

Comparteix

(0) Readers Comments

Comments are closed.