.

DRETS ARCO

Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO) de les dades de caràcter personal són aquells que la ciutadania pot exercir, de manera gratuïta, per tenir control sobre les seves dades personals. Donen a la persona la potestat de protegir aquesta informació i d’exercir-hi un control efectiu.

En relació al tractament que fa el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa de les seves dades de caràcter personal,  vostè podrà exercir aquests drets:

A aquests drets també s’hi ha d’afegir el dret de limitació del tractament de les dades de caràcter personal que es pot exercir de les següents maneres: 

Regulació d’aquests drets:

Articles 15 i següents del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades

Articles 13 i següents de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

.

Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

.

Font de la imatge destacada: informática de foto1897 a Flickr sota llicència Creative Commons

Comparteix

(0) Readers Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *