Actualitat — 12 abril 2023

El Síndic o Síndica és el què es coneix com a defensor de les persones. Quan les administracions públiques o empreses que presten serveis d’interès general (electricitat, aigua, gas, telefonia) cometen alguna irregularitat o quan amb la seva actuació vulneren drets d’una persona o d’un col·lectiu el Síndic /a pot intervenir. A més, el Síndic pot investigar possibles greuges per discriminació. Té el mandat específic de garantir els drets del col·lectiu LGTBI i de vetllar per la igualtat de gènere. També té l’encàrrec d’avaluar el grau de compliment de la Llei de transparència per part de les administracions i determinats ens. Com a Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura pot visitar sense avís tots els centres penitenciaris, comissaries, geriàtrics, etc.

Pot intervenir per iniciativa pròpia o a partir de les queixes que li plantegen. No pot intervenir en qüestions privades com ara plets o disputes entre familiars, veïns, comerciants, litigis per accidents de circulació, etc. És a dir, si es tracta de conflictes entre particulars, excepte els casos de possible discriminació de gènere entre particulars, que el Síndic pot investigar, tot i que no té capacitat sancionadora.

Tampoc no pot intervenir en queixes anònimes, que denoten mala fe o no tenen prou fonament ni en qüestions ja jutjades o pendents d’una resolució judicial.

Qui pot  fer ús del servei del Síndic? Qualsevol persona física, amb independència de la nacionalitat, l’edat o la situació legal, pot presentar una queixa al Síndic de Greuges. Això inclou menors d’edat, persones grans, interns de presons, estrangers (amb permisos o sense), funcionaris, càrrecs electes (com ara diputats, senadors, regidors municipals) etc. També poden presentar queixes les persones jurídiques, com ara societats mercantils o associacions de tota mena: sindicats, partits polítics, organitzacions no governamentals, plataformes ciutadanes.

L’actuació del Síndic és confidencial. Les dades de la persona que presenta una queixa són reservades, tret del cas en què el contingut mateix de la queixa o la seva actuació personal comportin una renúncia a aquesta confidencialitat. El Síndic és accessible a tothom i el seu servei és totalment gratuït, inclosa l’atenció telefònica.

El Síndic fa recomanacions, però no té competències per sancionar ni obligar a complir les seves resolucions, que no són vinculants. Tot i així, el grau d’acceptació de les recomanacions per part de l’Administració supera el 90%

El proper 14 d’abril serà a Olot i es pot demanar cita a través de telèfon 900 124 124 o bé a través del correu electrònic citaprevia@sindic.cat

Comparteix

(0) Readers Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *