Actualitat — 21 abril 2022

El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa publica al e-TAULELL

  • l’Oferta Pública d’Ocupació destinada a cobrir les places vacants de l’organització, com a conseqüència de jubilacions, baixes, excedències, permisos o comissions de serveis, així com de la creació de noves places.
  • Borses de treball a fi d’establir un procediment àgil per fer substitucions, amb caràcter temporal, de treballadors/es titulars de places amb reserva de llocs de treball, absents per diferents motius com ara malalties, permisos o altres situacions.
  • Altres convocatòries per cobrir de forma urgent, necessitats dels serveis, altres places vacants de forma temporal.

Els anuncis de les ofertes públiques d’ocupació  i les convocatòries de les borses de treball obertes són:2421

  • Convocatòria procés selecció, en tràmit d’urgència, per la contractació temporal d’un/a Administratiu/va del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (assimilable al grup C1) per la substitució temporal d’una persona amb reserva lloc de treball.

El termini de presentació de sol·licituds obert: 7 dies naturals , del 21 d’abril al 27 d’abril de 2022, (ambdós inclosos)

  • Convocatòria procés selecció, en tràmit d’urgència, per la contractació temporal d’un/a Treballador/a Social del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (assimilable al grup A2) per donar suport a l’àrea SBAS de la comarca

        El termini de presentació de sol·licituds obert: 7 dies naturals , del 22 d’abril al 28 d’abril de 2022, (ambdós inclosos)

Comparteix

(0) Readers Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *