Actualitat — 18 agost 2022

El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa publica al e-TAULELL

  • l’Oferta Pública d’Ocupació destinada a cobrir les places vacants de l’organització, com a conseqüència de jubilacions, baixes, excedències, permisos o comissions de serveis, així com de la creació de noves places.
  • Borses de treball a fi d’establir un procediment àgil per fer substitucions, amb caràcter temporal, de treballadors/es titulars de places amb reserva de llocs de treball, absents per diferents motius com ara malalties, permisos o altres situacions.
  • Altres convocatòries per cobrir de forma urgent, necessitats dels serveis, altres places vacants de forma temporal.

Els anuncis de les ofertes públiques d’ocupació  i les convocatòries de les borses de treball obertes són:2421

  • Convocatòria URGENT per a la creació d’una borsa de treball de metge/essa avaluador del CAD del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (assimilable al grup A1) pel sistema de concurs-oposició.

El termini de presentació de sol·licituds obert: 10 dies naturals , del 16 de setembre al 25 de setembre de 2022, (ambdós inclosos)

  • Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de treballador/a social del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (assimilable al grup A2) pel sistema de concurs-oposició.

El termini de presentació de sol·licituds obert: 20 dies naturals , del 21 de setembre al 10 d’octubre de 2022, (ambdós inclosos)

 

Comparteix

(0) Readers Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.