Actualitat — 01 març 2023

El passat dimecres 15 de febrer la directora de L’Oficina d’igualtat de tracte i no discriminació, Manuela Fernàndez, va venir a presentar a Olot l’Oficina i les millores i ampliacions de la Llei 19/2020 d’Igualtat de Tracte i No-Discriminació.

L’acte el va presentar la regidora  d’Acció Social de l’Ajuntament d’Olot, Imma Muñoz. Van assistir-hi unes 30 persones, entre les que hi havia membres de diverses entitats ciutadanes, professionals de l’administració i  persones a nivell individual.

La finalitat d’aquesta llei és garantir el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació i erradicar qualsevol discriminació.

S’aplica a tothom, drets i obligacions de persones i entitats, del sector públic i privat, inclòs xarxes socials, establint principis d’actuació que han de regir els poders públics.

S’aplica en qualsevol forma de discriminació pels motius d’origen , xenofòbia, sexe o gènere, orientació o identitat sexual, edat, origen ètnic o color de pell, i qualsevol forma de racisme, llengua o identitat cultural, ideologia, opinió política o d’altra índole o conviccions ètiques de caràcter personal, conviccions religioses, i qualsevol manifestació d’islamofòbia, de cristianofòbia o de judeofòbia, condició social o econòmica, o administrativa, professió o condició de privació de llibertat, i qualsevol manifestació d’aporofòbia o d’odi a les persones sense llar, diversitat funcional, alteracions de la salut, estat serològic, aspecte físic o indumentària, altres (reconeguts pels instruments de dret internacional).

L’Oficina d’Igualtat de Tracte i No Discriminació (OITND) té les funcions d’incoació, inspecció, instrucció i sanció en l’àmbit administratiu, d’acord amb el règim d’infraccions i sancions que estableix la llei 19/2020 (Art 34.d) Llei 19/2020).

Es poden fer arribar les denúncies per discriminació per internet a l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No Discriminació de la Generalitat de Catalunya. La denúncia ha de constar d’una persona identificada, descripció dels fets amb la data i la persona presumpta infractora, i proves si es tenen. El Consorci d’Acció Social pot fer acompanyament i suport per tramitar aquestes denúncies a  a qui ho necessiti.

https://igualtat.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22628-Denuncia-per-discriminacio?category=763e7a0a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Contacte;
nodiscriminacio.igualtat@gencat.cat
93 1147700
Carrer del Foc, edifici A, Barcelona

Comparteix

(0) Readers Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.