Servei d’informació i tramitació dels informes d’estrangeria que emet la Generalitat de Catalunya, i informació sobre el procediment a seguir per obtenir la nacionalitat, asil, etc.

Per a què serveixen els informes d’estrangeria?

Els informes d’estrangeria serveixen per:

  • Obtenir el permís de residència i treball (arrelament social)
  • Renovar el permís de residència i treball (integració social)

L’informe d’adequació de l’habitatge serveix per al reagrupament familiar i el tramita l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament d’Olot.

Qui el pot sol·licitar?

Totes les persones estrangeres no comunitàries empadronades en un municipi de la Garrotxa.

Com es tramiten?

En el cas de les persones empadronades a Olot, els tràmits es fan al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (Consorci).

Per a les persones empadronades a la resta de municipis de la Garrotxa s’ha de demanar cita prèvia amb la treballadora social de cada municipi.

  1. Es fan entrevistes per revisar la documentació i enviar la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya.
  2. La Generalitat valora la idoneïtat de la sol·licitud i emet un informe, favorable o desfavorable.
  3. L’informe definitiu s’envia a la persona interessada per correu certificat en el termini màxim de 2 mesos.

La persona haurà de presentar aquest informe al Govern Civil amb la resta de documentació necessària.

Què es valora en els informes?

Es valora, sobretot, l’esforç que la persona estrangera ha fet per conèixer la nostra societat i formar-ne part. Alguns dels elements que es tenen en compte són:

  • L’itinerari formatiu del servei d’acollida.
  • La participació social i altres cursos de formació.
Enllaços d’interès:

Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya

[divider top=”0″]

MÉS INFORMACIÓ

Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
Plaça del Palau, 8. Olot
Telèfon: 972 266 644
casg@casg.cat

Contacta amb nosaltres … 

Comparteix

(0) Readers Comments

Comments are closed.