Actualitat General — 24 novembre 2020

L’any 1998 es va signar el Protocol d’actuació en els casos de violència domèstica a la demarcació de Girona, per coordinar tots els esforços i posar en comú els mitjans personals i materials per poder lluitar de la manera més eficaç possible contra la violència exercida sobre les dones. Es va constituir una comissió tècnica per fer-ne el seguiment i l’execució del protocol i el 2006 es signa una segona edició actualitzada i l’any 2019 es signa la tercera actualització del protocol gironí. A partir de l’elaboració d’aquest protocol, es va estimular la constitució de comissions de treball al territori per l’aplicació, el seguiment i la consolidació als municipis i comarques d’arreu de la demarcació. A la Garrotxa, l’any 2007 es va crear la Taula comarcal d’atenció a les violències masclistes, formada per professionals de tots els serveis del territori que actuen en casos de violències masclistes.

L’expressió de violències masclistes inclou les conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones. Aquesta concepció incorpora diverses formes i àmbits en que s’exerceix, ja sigui l’àmbit de la parella i de la família, com en el context econòmic, laboral, social o comunitari. Aquesta definició, per tant, fa necessari un treball en xarxa, per abordar la detecció, prevenció, assistència i suport de manera integral i coordinada.

Així, l’any 2010 es va elaborar la primera adaptació a la Garrotxa del Protocol d’actuació en els casos de violència masclista. El principal objectiu d’aquest document era adequar la implementació del marc que estableix el Protocol a la realitat de la ciutat d’Olot i la comarca de la Garrotxa, a partir de les peculiaritats dels diferents serveis i recursos que tenen un paper clau en la prevenció de la violència.

Després d’aquesta primera redacció i davant la necessitat d’actualitzar el marc d’actuació del 2010 a la realitat actual, la Taula comarcal d’atenció a les violències masclistes ha treballat durant 2019 i 2020 en la revisió del document que avui es presenta: Pautes d’actuació en situacions de violència masclista a la comarca de la Garrotxa. El document inclou pautes per a la detecció, la prevenció, l’atenció i el tractament de les dones que viuen violències masclistes. Els agents implicats en l’elaboració d’aquesta revisió, segons l’àmbit d’actuació, són:

  • Serveis sanitaris: L’Àrea Bàsica de Salut, Servei d’Urgències, el Servei de Ginecologia i la Unitat de treball social de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la
  • Serveis de salut mental: la Xarxa de Salut Mental d’adults i el Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències.
  • Cossos de seguretat: Oficina d’Atenció a la Víctima dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local d’Olot.
  • Serveis jurídics: Oficina d’Atenció a la Víctima dels Jutjats
  • Serveis socials bàsics.
  • Servei comarcal d’Informació i Atenció a les dones (SIAD).
  • Associació Dones Alba (serveis jurídics).
  • Serveis educatius: Equip d’Atenció psicopedagògica
  • Serveis de treball : Oficina de treball de la Generalitat

Com a novetat, aquest document inclou la col·laboració del Jutjats d’Olot i la inclusió del Departament d’Educació i de l’Oficina de Treball de la Generalitat, per oferir atenció i suport a les persones. Aquest document vol oferir una atenció integral i per això, s’ha treballat per unificar la mirada de tots els professionals envers les violències masclistes, enfortint el treball conjunt i dotant de més recursos a nivell comarcal per a la prevenció, l’atenció i el suport a les dones que pateixen aquesta violència.

Podeu                         consultar                         el                         document                         a: https://www.casg.cat/repositori_documents2//PROTOCOLS/2020_Pautes%20d’actuaci%c3%

b3%20en%20situacions%20de%20viol%c3%a8ncies%20masclistes.pdf 

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

A la Garrotxa, el Consorci d’Acció Social (CASG) compta amb un Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Aquest servei consta d’una professional que porta a terme l’atenció psicològica i un servei d’una entitat externa per a l’assessorament jurídic. Des del SIAD també es treballa preventivament amb tallers de bons tractes per a dones, per oferir un espai de relació i autocura. La primera acollida social de les situacions de violència està integrada dins els serveis socials bàsics.

Durant 2020, i en relació a atencions a víctimes de violència masclista, destaquen les següents dades:

SIAD

Atenció psicològica

Al 2020 s’han atès a 127 dones, d’aquestes 67 amb inici de l’atenció al 2020. 22 dones continuen en seguiment actiu a 31 d’octubre.

69 dones han participat als tallers de bons tractes.

Assessorament jurídic

S’han realitzat 50 atencions a demandes jurídiques, totes amb assessorament als professionals de referència.

Servei telefònic de protecció (TAM)

19 dispositius activats al 2020. A novembre en continuen actius 10. Pel que fa a altres dades d’atenció:

Oficina d’Atenció a la Víctima dels Mossos d’Esquadra

De l’1 de gener al 31 octubre, s’han efectuat 124 denúncies (95 per violència de gènere i 25 per violència domèstica).

70 denúncies noves de situacions de violència.

Àmbit judicial – Mesures de protecció

De l’1 de gener a 31 octubre, 26 ordres de protecció

D’anys anteriors en total hi ha actives 105 ordres de protecció

Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa

S’han realitzat 13 atencions per violència al 2020

 

Olot, la Garrotxa, 24 de novembre de 2020

Comparteix

(0) Readers Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *