Actualitat General — 22 maig 2018

Les comarques de la Garrotxa, el Ripollès i Osona van iniciar, ara fa un any, la posada en marxa d’aquest nou servei per millorar l’autonomia i l’accessibilitat de les persones al seu domicili.

El 12 de maig de 2017 la Generalitat va presentar públicament amb els consells comarcals de la Garrotxa, el Ripollès i Osona el Servei de Teràpia ocupacional i productes de suport  (BAT). Va ser un projecte resultant de la col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i el Consorci de Benestar Social del Ripollès amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Naixia a partir de les necessitats detectades pels professionals de cada territori i amb l’objectiu de millorar l’autonomia, la cura i l’accessibilitat de les persones al seu domicili i de prevenir situacions futures derivades de la discapacitat o la dependència.

El BAT és un recurs més d’atenció al domicili del qual disposen persones i famílies en situació de dependència (temporal o permanent). Es treballa de manera coordinada amb professionals d’àmbits social i sanitari per fer la valoració de les necessitats, ajudar a la planificació i facilitar l’accés als productes de suport així com adaptar, si és necessari, l’entorn físic del domicili. Des de la seva posada en marxa, el BAT ha atès 113 persones a la Garrotxa. Això ha suposat un total de 93 productes de suport que s’han facilitat a 49 persones. A més de les persones que han rebut productes de suport, també s’han atès altres usuaris que han necessitat formació o assessorament.

El perfil de la persona beneficiària és el d’una dona de més de 80 anys i amb un grau elevat de dependència. El coordinador del servei de productes de suport i teràpia ocupacional BAT Osona-Garrotxa-Ripollès, Josep Maria Villegas, ha explicat que “el perfil majoritari d’usuari és el d’una persona amb un nivell de dependència cada vegada més elevat”. Segons Villegas, “ens arriben casos amb necessitats importants, casos en què sobretot la demència és d’un dels factors majoritaris, junt amb factors cardiovasculars o articulars”.

El regidor de Benestar Social d’Olot, Pep Berga, ha afirmat que “a mesura que ens anem fent grans cada vegada ens costa fer més les coses de cada dia (perdem autonomia i guanyem en dependència) i l’atenció a la dependència és el servei més important que donem des del Consorci d’Acció Social”. Berga ha afegit que “treballem per proporcionar a la nostra gent gran tots els recursos necessaris perquè puguin quedar-se a viure a casa tants anys com sigui possible com és el cas de la Montserrat”. Amb 90 anys, la Montserrat Fortet, és usuària del Servei de Teràpia ocupacional i productes de suport  (BAT).

En el cas de la nostra comarca, per sol·licitar el servei cal dirigir-se a la seu del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, a la plaça Palau número 6 d’Olot o bé telefonar al 972 266 644. També s’hi pot accedir mitjançant les treballadores socials de l’Hospital i de les àrees bàsiques de salut.

Cadires de roda,cadires de roda i de multifunció, i grues de bipedestació i de sedestació són alguns dels productes de suport que més s’han assignat. El preu per a la seva utilització oscil·la entre els 10 i els 60 euros al mes, segons el tipus de producte que es presta. Però l’assessorament i la informació és gratuïta.

 Podeu veure el programa que Olot TV ha dedicat al BAT en aquest enllaç.

Comparteix

(0) Readers Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.