Actualitat General — 11 juny 2018
social_lab_garrotxa

JOVES A QUI EL SISTEMA NO HA DONAT RESPOSTA

L’any 2016 es posa en marxa el Social Lab Garrotxa, una plataforma impulsada des de DinàmiG per desenvolupar respostes innovadores a reptes socials complexes comptant amb la participació de tots els actors locals involucrats i que hi puguin estar interessats. L’objectiu últim és potenciar la innovació social a la Garrotxa, convertint-la en un referent com a territori verd amb oportunitats per a les persones.

La metodologia del Social Lab Garrotxa es posa en marxa amb la identificació d’un repte del territori pel qual es volen trobar solucions innovadores. El nucli dinamitzador, amb el suport consultiu de l’equip impulsor, és l’encarregat d’escollir un tema a partir d’una sèrie d’eixos ja identificats a la fase anterior com a prioritaris.

Durant l’any 2018 i fins finals del 2019 es llançaran quatre reptes de comarca.Un dels reptes és el de trobar respostes per a joves a qui el sistema no ha donat una resposta adequada. Es tracta de joves que han quedat fora del sistema educatiu reglat i que, al mateix temps, tenen moltes dificultats per accedir al mercat laboral. Un col·lectiu que acumula múltiples factors de vulnerabilitat i que demana solucions diverses i coordinades, fet que fa replantejar l’eficàcia dels recursos existents.

En aquest context doncs, el passat 18 de maig de 2018 professionals del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa vam participar a la primera jornada de treball que es va fer a la sala El Torín d’Olot.

Va ser una jornada de treball on hi havia representats professionals i serveis que tenen contacte i experiència en el l’àmbit juvenil. 

La jornada va ser molt participativa i tant professionals com serveis van ser molt proactius en la dinàmica que es va proposar. La dinàmica es coneix com a World Café i permet construir coneixement col·lectiu al voltant d’una sèrie de temes. Així, vam treballar, en tres grups les següents preguntes:

– Quines característiques i necessitats especifiques té aquest col·lectiu?

– De quins recursos i iniciatives disposa actualment el col·lectiu?

– Quines mancances identifiques en les respostes que se’ls estan donant?

La valoració de la jornada és molt positiva i ha servit per tenir una radiografia de la situació d’aquest grup de joves i la radiografia dels recursos que tenim a la ciutat per atendre aquesta població, per exemplificar la heterogeneïtat del repte que es treballa.

A gran trets es va concloure que és un col·lectiu molt heterogeni, amb necessitats socioeconòmiques, formatives i de creixement personal. Que es disposa d’un gran nombre de recursos i serveis però manca una coordinació en la gestió i comunicació dels recursos existents centrada en la persona. Per altra banda es va posar en evidència la necessitat de destinar més atenció i recursos a la prevenció.

Durant els propers mesos, UpSocial posarà en marxa un procés de recerca per identificar dues innovacions socials que responguin de manera transversal al repte plantejat i que ja hagin estat provades en altres contexts. Un cop identificades, seran presentades a la xarxa d’agents per explorar-ne conjuntament la implantació local.

La idea és que Olot i la Garrotxa pugui donar una resposta unitària a aquest col·lectiu jove a qui el sistema no ha sabut donar resposta fins al moment.  Es fa necessari concretar-ho amb un projecte transversal que incorpori agents tan diversos com l’educatiu, social, laboral i formatiu.

imatge: depositphotos.com

Comparteix

(0) Readers Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *