VÍDEOS EDICIÓ 2017

MERCAT LABORATORI CALENDARI PROGRAMACIÓ NOTÍCIES COL·LABORADORS MULTIMÈDIA
FOTOS 2017 VIDEOS 2017 FOTOS 2019
En el següent enllaç hi podràs trobar els vídeos de les xerrades que es varen dur a terme el dilluns 25 de setembre, i el divendres 29 de setembre en el marc del mercat de proximitat i de conversa: fem veïnatge.