Serveis

Vaivé

És un servei de suport educatiu i terapèutic a famílies reagrupades. A qui s’adreça? A famílies que han passat, estan passant o estan preparant un procés de reagrupament familiar amb els seus fills/es. Què es pretén? [...]

Servei de suport a les famílies

És un servei d’intervenció psicoterapèutica familiar. A qui s’adreça? A famílies amb infants i adolescents en situació de risc social. Què es pretén? Prevenir la desprotecció infantil Promocionar les relacions familiars positives dins la família i en [...]

Persones amb discapacitat

El reconeixement legal de la situació de discapacitat és un requisit indispensable per accedir als drets, serveis, programes, prestacions econòmiques i mesures d’acció positiva que l’ordenament jurídic i el sistema de serveis socials destina a les [...]

Equip d’atenció a la infància i adolescència

L’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) és un servei especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència en situació de risc o desemparament, així com les seves famílies. Quins tipus de casos s’atenen? L’EAIA rep [...]

Esplais diaris

Els centres d’esplai treballen per a l’educació en el lleure dels infants i joves. Els monitors organitzen diferents activitats amb l’objectiu de formar infants i joves per tal que creixin com a persones. MÉS INFORMACIÓ Consorci [...]

Joves en situació de risc social

És un projecte adreçat a joves en situació de risc social que pretén potenciar les capacitats dels joves per tal de millorar alguna de les problemàtiques que pateixen. A qui s’adreça? A joves de 16 a [...]

Centre obert

El Centre Obert és un servei preventiu, diürn, fora de l’àmbit escolar, que porta a terme una tasca social i educativa per a infants i adolescents en risc social. A qui s’adreça? A infants i adolescents d’entre [...]

Projecte 0-3 anys

Qualsevol carència que pateixin els infants fins als 3 anys d’edat pot repercutir negativament en el seu desenvolupament posterior. Per això és important intervenir el més aviat possible per tal d’evitar futures situacions de risc. Què [...]

Atenció integral a les persones grans en l’àmbit rural

L’atenció integral a les persones grans en l’àmbit rural és un conjunt de serveis diürns per tal d’atendre les necessitats assistencials de les persones grans que viuen en zones rurals. Quins serveis s’ofereixen? Atenció a les [...]

Residència per a discapacitats

La residència per a discapacitats és un servei que té una funció substitutòria de la llar i que està adequat per acollir persones amb discapacitat intel·lectual que necessiten suport generalitzat. Quins centres hi ha a la [...]