Bloc — 21 novembre 2017
2017_bloc_servei_0_3

Ara fa 28 anys, el 20 de novembre de 1989, es va aprovar el text final de la “Convenció sobre els Drets de l’Infant”. La Convenció estableix el dret dels infants a ser infants, a no ser adults abans d’hora, a no haver de preocupar-se per l’alimentació, la salut o l’habitatge. Estableix que l’infant ha de ser estimat i protegit, que ha de poder dir el que pensa i el que sent, i que se l’ha d’escoltar i prendre seriosament. Des dels serveis adreçats a la infància i l’adolescència del Consorci d’Acció Social treballem dia a dia per tal que es garanteixin els seus drets.

El Servei 0-3 és un servei d’intervenció socioeducativa per a famílies amb fills de 0 a 3 anys que s’emmarca dins l’Àmbit d’Infància i Famílies del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
El servei està adreçat, sobretot, a aquelles famílies que tenen infants menors de tres anys i que presenten diferents necessitats: econòmiques, socials, educatives, sanitàries, emocionals, personals…

Des del Consorci prioritzem la tasca preventiva i creiem que és molt important i necessària en els Serveis Socials Bàsics, ja que d’aquesta manera es pot intervenir en les situacions de risc i/o situacions de necessitat i vulnerabilitat.

Aquesta etapa evolutiva és molt important per al futur desenvolupament de l’infant, ja que les carències que es puguin donar en aquesta fase de la vida poden repercutir en el seu desenvolupament posterior. Per aquest motiu és necessari intervenir el més aviat possible, començant ja des de l’embaràs.

Pel que fa a l’atenció a les famílies, un dels aspectes importants del Servei 0-3 és poder oferir un espai d’atenció tranquil i agradable a aquells pares i mares amb infants que presenten carències o es troben en situacions de necessitat i/o demanen assessorament, informació… És en aquest sentit que s’ofereix l’Espai Nadó, el qual està obert tots els dilluns de 9 a 15 h a l’Espai Famílies.

Cal destacar que la majoria de famílies venen a l’espai sense hora, és a dir, venen perquè volen i/o ho necessiten. Sovint tenen dubtes sobre la criança, sobre el dia a dia amb un bebè, sobre les relacions familiars… És per aquest motiu que poden venir directe i lliurement, la qual cosa és valorada de manera positiva per part de les famílies.

Les funcions bàsiques del Servei 0-3 són:

  • L’atenció a infants de 0 a 3 anys d’Olot i comarca i a les seves famílies.
  • La detecció de les situacions de risc, amb l’estreta coordinació amb tots els professionals o estaments que treballen aquesta franja d’edat.
  • La prevenció de les situacions de risc, incidint en aquells factors associats a les necessitats socials.
  • El treball en xarxa amb els/les professionals dels diferents àmbits que atenen a infants de 0 a 3 anys: Salut (TS hospital i ABS, llevadores, pediatres, ginecòlegs, infermeres, Salut Mental adults, CDIAP, CSMIG, CAS), Educació (IME, llars d’infants i EAP).
  • La planificació i participació conjunta en xarxa d’accions grupals, com ara l’Itinerari matern infantil adreçat a pares i mares del Servei 0-3, i la consolidació i aplicació de projectes o protocols concrets, com per exemple el Protocol per a la prevenció, detecció i abordatge del maltractament prenatal a la Garrotxa, el qual s’ha elaborat enguany.
  • La intervenció familiar, centrada en el bon tracte i en l’establiment del vincle afectiu de base segura, apego, fonamental durant la primera infància per al bon desenvolupament posterior.

L’Itinerari matern infantil

L’origen de l’itinerari té molt a veure amb el treball en xarxa, amb les coordinacions amb els professionals de la franja. A partir del 2003 es va iniciar la coordinació amb Salut amb uns primers contactes amb la llevadora, ampliant-se després cap a ginecologia i pediatria. També es va iniciar la coordinació amb les escoles bressols a través de l’IME. Des de llavors s’ha anat apostant per incidir, en el tractament i en la prevenció primària en 0-3 amb les futures mares.

El fet que s’intervingués amb les mateixes famílies va fer que sorgís la idea de poder treballar conjuntament a través de la intervenció grupal. Els professionals vèiem que estaven atenent individualment i des dels respectius àmbits, les mateixes famílies. Per això, es va proposar un treball grupal de pares i mares, des d’una perspectiva més global, que pogués abastar diferents aspectes que beneficiessin als nadons i a les seves mares. Es programen diferents sessions i tallers amb la col·laboració de professionals del Consorci (terapeuta familiar, educadora social…) i de la xarxa (llevadora, psicòloga, infermera, pediatres…), com ara els tallers de massatge, sessions sobre l’alimentació infantil a 0-3, com respondre a les malalties més comunes, sessions sobre habilitats parentals, sessions de l’apego

Sessions de l’apego

De totes les sessions i tallers programats des del servei 0-3, m’agradaria fer especial esment de les recentment estrenades sessions de l’apego, conduïdes per la terapeuta familiar, perquè el vincle afectiu, l’apego, que el bebè estableix en els primers anys de vida amb una figura adulta, generalment la mare, és fonamental per al seu desenvolupament posterior. L’apego és un tipus de vincle afectiu que Jorge Barudy¹, neuropsiquiatre, psiquiatre infantil, terapeuta familiar i expert en la prevenció i tractament de les conseqüències dels maltractaments infantils, el defineix com la capacitat de vinculació, la capacitat de les mares i pares per establir un vincle afectiu amb el fill/a que dona resposta a les seves necessitats. La supervivència del bebè depèn d’aquesta capacitat innata per vincular-se.

Els apegos de bona qualitat, continuats i segurs en el temps, són els que permetran el desenvolupament de la seguretat i la confiança de base dels fills, elements fonamentals per créixer de forma sana i poder fer front a reptes i dificultats.

Cada vegada hi ha més estudis que avalen aquestes teories: el bebè neix amb totes les neurones, però no hi ha una connexió entre aquestes. Serà l’evolució la que farà que aquesta connexió sorgeixi, a través de l’estimulació, l’afecte, el tacte, les mirades… Per tant, la satisfacció de les necessitats farà madurar el cervell. Tanmateix, se sap que un apego insegur pot produir greus alteracions del vincle durant l’edat adulta, les quals poden comportar problemes de relació a la persona que les pateix. Per això pensem que és tan important incidir i treballar aquest tema amb els pares i mares en aquesta etapa vital. La negligència, sobretot l’afectiva, és una de les formes més destructives del maltractament infantil.

Des del servei 0-3, tot i que pugui semblar una obvietat, intentem treballar des del bon tracte a la in-fància², terme que té a veure amb les necessitats dels infants, la sensibilització cap a la visualització del seu patiment, la no-cosificació dels infants (no són propietat nostra sinó que són responsabilitat nostra). En definitiva, creiem que s’ha de treballar des d’una mirada no «adultista» (els infants mai han sigut adults, nosaltres sí que vam ser nens i per tant, ens podem posar al seu lloc) per-què cada infant té una història, un moment evolutiu i un context de vida particular que el fa únic. Des del Servei 0-3 intentem treballar en espais concrets que afavoreixin el BON TRACTE i l’Espai Nadó en vol ser un d’ells.

Roser Ginabreda, educadora social del Servei 0-3


Àudio: Programa En acció de Ràdio Olot emès el dia 20 de novembre de 2017 sobre el servei 0-3

¹ Jorge Barudy i Maryorie Dantagnan – La inteligencia maternal – Ed. GEDISA, 2014
² Jorge Barudy i Maryorie Dantagnan – Los buenos tratos a la infancia. Parentalidad, apego y resiliencia – Ed. GEDISA, 2009

Comparteix

(1) Reader Comment

  1. Gràcies Roser, per la teva expertesa i la dolçor en què expliques els recursos que oferim i les necessitats dels infants i les famílies.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *